Економіка в будівництві

5-28-2021
Економіка будівництва

 

 

Економічні відносини складаються в основному на основі договорів і реалізуються в процесі будівництва будівель і споруд. Крім того, договори пов’язують роботодавців і працівників будівництва; економічний зміст цих відносин також є предметом розгляду економіки будівництва.

Як відомо, основними завданнями економіка будівництва є: адекватне визначення вартості майбутнього будівельного об’єкта, вибір найбільш економічних варіантів технічних і організаційних рішень, ретельне опрацювання економічної частини конкурсної та договірної документації, економне витрачання ресурсів і раціональна організація заробітної плати в будівельних організаціях.

Об’єкти будівництва, а також будівельна галузь в цілому мають ряд важливих особливостей, що відрізняють їх від продукції промисловості:

  • будівельний об’єкт-штучний об’єкт нерухомості, розміщується на земельній ділянці.
  • немає двох однакових будівельних об’єктів, проектна документація створюється щоразу заново.
  • для створення, реконструкції будівельного об’єкта необхідно отримати дозвіл органу місцевого самоврядування або іншого уповноваженого органу.
  • будівельні об’єкти великі і складні, зводяться протягом ряду років, вимагають великої кількості різноманітних ресурсів.
  • в процесі будівництва взаємодіють часом десятки компаній; укладаються численні договори підряду, поставок і надання послуг.
  • конкуренція в будівництві проявляється на стадії проведення торгів, тобто до початку зведення об’єкта; на цьому ж етапі визначається вартість об’єкта.
  • у процесі будівництва вартість об’єкта може змінюватися з об’єктивних і суб’єктивних причин; оплата робіт проводиться зазвичай поетапно.
  • підрядний ринок зазвичай має регіональні рамки, тоді як поставки будівельних матеріалів і конструкцій можуть мати велику географію.

Розуміння цих особливостей визначає поведінку господарюючих суб’єктів на ринку. Зокрема, технічний замовник будівництва, що працює в інтересах інвестора, повинен скорочувати витрати, проте не доводити економію до абсурду, інакше це неодмінно позначиться на якості робіт.

Практика свідчить про те, що на всіх етапах життєвого циклу повинні використовуватися відповідні економічні методи. Так, на передінвестиційній стадії вибирається найбільш ефективне (з соціальної та економічної точок зору), напрямок планованих інвестицій, визначається орієнтовна потреба у фінансуванні будівництва. Може складатися бізнес-план спорудження (реконструкції) об’єкта.

Стадія проектування будівлі (споруди) починається з підписання договору на розробку проектної документації. Вартість робіт цієї стадії зазвичай становить 6-8 % вартості будівництва об’єкта, тривалість в залежності від складності об’єкта може становити орієнтовно від півроку до двох років до початку будівництва і триває під час будівництва. Для проектних і вишукувальних організацій ця стадія приносить основну частку доходів. У витратах проектної організації головну роль відіграє заробітна плата, тому керівництву такої фірми необхідно знайти рівновагу між рівнем зарплати, достатнім для кваліфікованих фахівців, і конкурентоспроможною ціною проектних робіт.